TEKBAYRAK 29 Ekim Toplantısı
Gündemimiz; Türk Dünyasının birliği için
– TEKBAYRAK’ın rolü
– TMTM’nin (Türk Milleti Temsilciler Meclisi) kurulması ve yaşatılması.
– 5 ayağın oluşturulmasının önemi
o Akademisyenler
o Öğretmenler
o Kamu Personelleri
o İş Adamları
o Genel katılımcılar ve diğer özel gurupların oluşturulması
– Öneriler

***

Program:
– Açılış Konuşması
– Katılımcılar arası sohbet
– Diğer isteyen katılımcıların konuşmaları
– Sonuç bildirgesine girilmesi istenen konular
– Sohbet

***
Açılış Konuşması

Serdar Şahin
TEKBAYRAK; Türk Milleti için geçmişin ortak noktalarını referans alarak, şimdiyi kurgulayıp, geleceğe yön veren bir sembolün çevresinde Türk Milletinin birlikte hareket etmesini amaçlayan, siyaset üstü bir kitle hareketidir.
Müstakil olmalıdır, hiçbir etki altında kalmamalıdır.

Ülkeleri oluşturan ana özelliklerin üzerinden geçerek, TEKBAYRAK ile ilgili rolü ortaya koyalım;
1- Toprak ve sınırlar
2- Devlet
3- İnsanlar
4- Kaynaklar
5- Ordu
6- Bayrak

Ülke kısaca: Dünya tarafından tanınan sınırlar içerisinde bir devletin egemenliği altında, insan ve kaynaklar ile var olup, kendini savunan ve bayrağı olan dil, kültür ve ülkü bakımından bağımsız hakimiyet alanıdır.

Şimdiki nüfus sayısına göre; 350 milyon olarak anılan Türk Milleti, geçmişte sembol bayrağımızda olduğu gibi 16 büyük devlet kurmuş, toplamda 112 irili ufaklı devlet kurmuştur. Şimdi de 7 bağımsız ülke ile tarih sahnesindedir.

Türk Milletinin yeniden büyük bir güç olması için, dış engellemeler dışında bizim ayağa kalkmamız ve doğru yollar ile Türk Milletini tarih sahnesinde hak ettiği yere getirmemiz gereklidir.

Bizim Kızıl Elmamızı engellemek için en önemli tahrifat, Milletimizin Türklük Benliğini yok etmektir. 1699 da ricata başlayan Türkler 1919 da bağımsızlıktan vaz geçebilecek kadar Milli Benliği kırılmış ve mandacılık dahil tüm aşağılayıcı alternatifler tartışılır olmuştur.

Mustafa Kemal önderliğinde yeniden il il temsilciler ile kırılan Milli Benlik tamir edilmiş ve Anadolu topraklarındaki son devletimiz kurulmuştur. Osmanlının şanlı tarihinin son döneminde azaplar yaşayan Mustafa Kemal Atatürk, Misak-ı Milli ile ön bir ufuk belirlemiş, şimdi onun kelimeleri ile okuyacağım bakışı ile de ileri bir hedefi de ayrıca dimağlarımıza yerleştirmiştir.

“Bu gün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yakında ne olacağını kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bu gün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür; tarih bir köprüdür, inanç bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekir.” (29 Ekim 1933)

Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, biz köklerimize inip, geçmişimizin ortak noktalarından köprüleri kurarak, kızıl elmamıza ulaşacağız.

Vizyonumuz; Türkiye ile beraber, diğer bağımsız Türk Devletleri olan; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkmenistan da il il var olmak. Özerk bölge ve Cumhuriyetler ve Türk toplumların yaşadığı her 1 milyon Türk’e bir temsilci gelecek şekilde Türk Milleti Temsilciler Meclisini (TMTM) toplamak.

Misyonumuz; başlangıçta 5 ayak olarak tespit ettiğimiz,
Akademisyenler,
İş Adamları,
Öğretmenler,
Kamu Personelleri ve
Diğer Türk Milleti evlatları ile bu çalışmayı yürütmek.

TMTM kurarak başarıyı sağladıktan sonra ise; görevimiz devam edecek, Türk Milleti Temsilciler Meclisinin devamlılığı için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Yeni bir yapı olan TEKBAYRAK gurubu, Türk Milleti Temsilciler Meclisine odaklanacak ve kurulana kadar katma değer üretecek akademisyenlerin birlikteliği, iş adamlarının birlikte iş üretmesi, eğitim, sanat, spor ve diğer alanlar ile ortak paydaların geniş kitlelere yayılmasını sağlamak ile ilgili çalışmaları imkanlar dahilin de yapacaktır. Engellemeler olacak mı? Evet tüm engellemelere karşı yollar bularak akıl ve yüreklerimiz ile emek vererek yolumuza yürümeliyiz.

Bu yolda yürüyenler için hiçbir zaman karşılığının olmadığını baştan kabul edelim. Bu hedeflerimize ulaşsak ve başarsak ve gözlerimizi bu dünyaya mutluluk ile kapatsak bile bizi hatırlamayacaklarına, adımızı anmayacaklarına rıza gösterelim. İkrar edelim ki bizi anmasınlar, hatırlamasınlar… Türk Milleti ve Türk Milletinin gelişim mefkuresi için feda olan her neferlerin bir anıt mezarları yapılmasın. Onur şaşaalı olarak anılmakta değil, asıl onur tıpkı atalarımız gibi isimsizler olarak tarihte Yüce Türk Milletine hizmet ederek gözlerimizi kapatmaktır.

Ben bu onur için her daim olacağım. Ama bu fikir ben ve sen ötesinde bir düşünce, Türk Milleti için Büyük bir hedef. Aramızda anlaşamadığımız konular olabilir. Anlaşamadığımız hiçbir konu Türk Milletinin bu büyük hedefinden daha önemli olmadığını burada onamamız lazım gelir. Hedef Türk Milletinin inkişafı ise gerisini teferruat olarak görmemiz ana ilkemiz olmalıdır.

Dolayısı ile bizim Milliyetçilik anlayışımız Kalben Türk Milletine bağlı olan, farklı fikirdeki birey ve toplumlarla birlikte hareket edebilmeyi, Yüce Türk Milletinin gelişimi yolunda gerekirse Türk Milletinin farklı birey ve toplumlara tahammül etmeyi bilmek ve Yüce Türk Milletinin terakkisi yolunda işbirliğinin sağlanması düsturunu kabul etmektir.

TEKBAYRAK; yaşadığı ülkelerin kanun ve nizamlarına uygun, hukukun içerisinde mücadeleyi savunuyor. TEKBAYRAK’a bağlı olarak hiç kimse veya gurup yaşadığı ülkenin kanun ve nizamlarına her ne sebeple olursa aykırı davranamaz. Kanun ve nizamlara karşı hareket eden hiçbir kimse de bunu TEKBAYRAK gurubu ile bağlantı kuramaz, kurduramaz. Suçun şahisiliği içerisinde kanun karşısında bedelini ödemeyi kabul eder.

TEKBAYRAK üyelerinin siyasi görüşü kendine aittir. Türk Milletine hizmet eden fikir ve eylem yapan siyasi unsurları destekleyerek yüreklendirmeyi önceler.

Yüce Türk Milleti için şimdiye kadar gönül vermiş ve emek harcamış, tüm isimsiz dedelerimizi hak ettikleri onur olan, en derin kalbi saygılarımla anıyorum. Ruhları şad olsun.

Konuşmamı ilkokulda her gün söylediğimiz bir son söz ile bitirmek istiyorum.
“Varlığım Türk varlığına armağan olsun.”

***

Kıymetli Katılımcıların Konuşmaları;

***

Gülay Sormageç

Siyasetin dışında kalmalı ve siyasete yön vermeliyiz.

Türk Milletinin bir köprüsü olan Dil birliği için 5 bin kelimelik ortak bir çalışmanın yapılması.

Çocuk ve gençlik alanında çalışmaların yapılarak, Gençliğin Türk Milleti merkezli gelişmesinin sağlanması.

Sanatın önemi sebebiyle sanata ağırlık vermek ve özellikle tiyatro alanında faaliyet göstermek.

***

Kamer Deveci

Çeşitli faaliyetlerde bulunarak birlikte hareket etmemiz gerekli. Bunun için çalışmalar yapacağım.

TEKBAYRAK resmiyet kazandıktan Ankara da bir Çalıştayın yapılması planlandı. Konu ile ilgili planlamanın ve çalışmaların yapılması gerekiyor.

***

Hüseyin Kaya

Türkiye de ve dünyanın diğer ülkelerinde Türk Dünyası için çaba sarf eden Siyasi Hareketler ve STK’lar var.

TEKBAYRAK güçlü olmalı ve ekonomik güce kavuşturulmalı. Bunun için İş Adamları ile birlikte bir çalışmaya girmeliyiz.
Türkiye içerisinde il il faaliyet yürütürken, Türkiye dışında da temsilcilikler vasıtası ile var olmalıyız.
Turan bir Devlet meselesi olmalı.

Atatürk’ün ön hedefi Misak-ı Milli iken, ardındaki hedefi Turan Birliği idi. Mustafa kemal Atatürk’ün penceresinden bakarak bile bu hedefe ulaşmak için çaba sarf etmeliyiz.

***

Abdullah Türer Yener

TEKBAYRAK yayınlarını diğer bağlantılarım ile paylaşarak geniş bir platformda dağıtabilirim.

Türk Dünyası ile ilgili faaliyet yapan gurup ve kurumlar ile de birlikte faaliyet yaparak daha kolay ilerlenebilir.

***

Feryadi Altıner

Sancağımızın ve Ülkelere özel TEKBAYRAK Mücadele bayraklarının tanıtımını yaptı ve katılımcılara hediye etti.

“Görüşümüz ne olursa olsun, Ortak paydamız Türk Milleti olsun” sloganını kullanılmasını önerdi.

***

Ahmet Abdullah

Kuzey Irakta yaşayan Türkmenlerin bulunduğu coğrafyanın zor bir coğrafya olduğunu, Irak Türkmenlerin Osmanlıdan sonra yaşadıklarını bize kısaca anlatarak bilgilendirdi.

TEKBAYRAK önerisi olan, Türkiye İş Adamaları ile Kuzey Irakta ki İş Adamlarının birlikte hareket etmesi için fırsatların olduğunu ve yardım için elinden geleni yapabileceğini belirtti.

Mezhep ayrımlarının yapılarak Türk Milletini tehlikeli bir ayrışıma götürmek isteyenler var, Kerkük te biz bunu kırdık, mezhepleri farklı Türkmenler birbirine sahip çıktı ve bir olarak ayakta durduklarının altını çizdiler.

Kerkük te Koordinasyon Kurulunun kurulması ile daha verimli olduğunu belirttiler.

***

Türkmen Dağı Sultan Abdülhamit Han Tugayında görev yapan Mücahit Bülent Özcan’dan gelen mesajı okuduk.

7 düvel Dünyanın kâfirleri kapımıza dayandı ayakta zor duruyoruz. Sınırlarımız kapandı Türkiye tarafından Gelecek Mücahit kardeşlerimiz gelemiyor, çıkacaklar çıkış yapamıyor. Düşman kapımızda. Zor mücadele ediyoruz. Devletimize küsmedik. Devlet bizim. Türkmen bitti Sıra Türkiye de. Bittik biteceğiz. Ya bize gardaş deyip elimizi tutsunlar Ya da Bizi unutsunlar. Her şey Türk ve İslam için. Bayır Bucak Türkmen Dağı unutuldu. Sosyal medyalarda bile duyulmuyor. Facebooklarımız kapanıyor, sesimize ses veremiyoruz. Ya silahlarımızı teslim edip gelmek bize ağır geliyor. Sesimize ses vermeyene hakkımızı helal etmiyoruz. Haftada bir sıra gelen 24 saatlik nöbetimiz, 2 günde bir sıra geliyor artık. Duvarlar örüldü sınırlarımıza gidenler geri gelemiyor. Allahtan başka kimsemiz kalmadı. Herkese çok selam ederiz. Haklarınızı helal edin…

Selam ve dualarla…

Kanımızın son damlasına kadar bombaların altında Türk Milleti için Allah yolunda mücadeleye devam edeceğiz. Türkmen Dağı Türk dür Türk kalacak. Kanımız aksa da Zafer Türk ve İslam’ın olacak… Bayır Bucak Türkmen Cephesinden…

***

Toplantıda Alınan Kararlar

– Bir ay içerisinde resmi bir faaliyete giderek çalışmaların resmi statü ile yapılmasına,

– Başlangıç olarak Türk Dünyasındaki ticari bağlar ile ilgili İş Adamları ile ilgili Hüseyin Kaya beyefendinin görev alarak yürütmesine,

– İllerdeki arkadaşların İş Adamı, Akademisyen, Öğretmen ve kamu görevlileri ile ilgili faaliyetleri yapmasına

– Resmiyet kazandıktan sonra, Ankara da yapılması planlanan çalıştayın hazırlıkların yapılmasına karar verildi.

***

Toplantıya katılan her değerli katılımcıyateşekkür ediyoruz. Katılmayı isteyip te katılamayan kardeşlerimizin desteklerini biz yanımızda hissettik. Mesajları ile bize destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Biz bir olursak, iri oluruz, iri olursak diri oluruz. İnşallah diri olacak ve Türk Milleti Temsilciler Meclisini açacak ve Türk Milletinin devletlerine kabul ettirip yaşatacağız. Türk Milletinin ülkelerindeki nüfus ile değil, Türk Milletinin 350 Milyon nüfusu ile Dünya üzerinde ses verebileceğiz.

Bazı merkezler bunu istemeyecektir. Biz isteyeceğiz. Biz yaşatacağız.

Bazı yerlerden engeller çıkacaktır. Atatürk’ün deyimi ile “Büyüklük odur ki, hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, memleket için gerçek ülkü neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhin de bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen bunda karşı koyuşları yok eden olacaksın. Önüne sayılamayacak güçlükler yığacaklardır. Kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın. Ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu diyenlere de güleceksin.” Düşüncesi ile başarmaya odaklanacağız.