TEKBAYRAK

Tekbayrak 2006 yılında kurulmuş bir fikir hareketidir. Türk Milliyetçiliğinin gelişmesi ve Türk Milletine fayda sağlaması için Türk Milleti üyelerinin istişare etmesini görev edinmiş bir yola revan olan bir odağı savunur.

Bu sebeple ideal olarak Türk Milletini temsil eden her bir milyon kişi için coğrafi bölge her ne olursa olsun bir kişi tarafından temsilci olarak seçilip istişare etmesini amaçlar. Bunu “Türk Dünyası Temsilciler Meclisini” kurarak dönemsel olarak temsilciler vasıtası ile sürdürmeyi amaçlar.

Temsilcilerin ideal olanları seçilmişler olmakla beraber, başlangıçta temsil edebilecek entelektüel birikimde bireyler ile de meclisin istişaresini sürdüreceğini kabul eder.

Her nerede yaşıyor ise yaşasın, bağımsız bir Türk Devletinde, Özerk Bir Türk Cumhuriyetinde, Başka Bir orijinale bağlı bir devletin sınırlarında veya yaşamak için gidilmiş bir ülkede bile olsa, ideal alınan bir milyon kişiye bir kişi ile temsil edileceklerdir.

TEKBAYRAK hiçbir ülkenin varlığına tehdit olmadan, Türk Milletinin her bir unsurunun dert ve sevinçlerinin ve gelecek beklentilerinin konuşulduğu özgür bir çatıyı sağlamak amacındadır. Dünya üzerinde yaşayan 350 milyonluk bir Millet olarak hesaplanan nüfusu ile Türk Milleti Dünya nimetlerinden faydalanmayı bilmelidir ve bu istişare makamı ile sağlanmalıdır.

Türk Milletinin birlikte hareket edebileceği bu imkan hem tüm Türk Milletinin evladının hakkıdır, hem de Dünya Milletlerine katkı sağlayacak yeni bir fikir akımdır.

Milliyetçiliği “Türk Milleti ile birlikte hareket etmek” olarak alır. Türk Milletini merkez alan ve ayrım yapmayan, ötekileştirmeyen bir anlayışı sürdürür. Müstakil bir harekettir ve Türk Milletinin herhangi bir bölümünü temsil eden (Dini, siyasi, mezhepsel, coğrafik, demografik ve diğer) ayrımları kabul etmez. “Ortak noktalarda buluşalım” sloganı ile hareket eder, ufak ayrışmalar ile ötekileşmeyi ret eder. Türk Milletini tarihin kökleri ile birbirine bağlı olduğunu savunur.

Şimdi ise platform olarak sürdürdüğü fikir hareketini, platforma dahil olan kişilerin talebi üzerine dernek olarak gerçek hayata taşımaya, resmi faaliyetler yapmaya doğru ilerlemektedir ve “Türk Dünyası Temsilciler Meclisi” ni oluşturma yolunda fikri yapıdan çıkarak resmi adımlar atmaya ve başarmaya doğru yol almayı hedeflemiştir.

Bu yol bizim atalarımızın bizim için yaptıklarına ve gelecek nesillerimize boyun borcumuzdur. Biz kırk kişiyiz ve birbirimizi biliriz. Bizim gibi düşünen tüm Türk Milleti evlatlarını söylemsel değil eylemsel olarak yanımızda görmek isteriz. Konuşmak isteyen arkadaşlarımıza saygımız olacak tabi ama böyle konularda konuşmak; eyleme dönen zamana kadar sürer, Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları da konuşarak vatanı kurtaracaklarını düşünselerdi sadece konuşurlar ve o kadar zahmete girmezler idi, hatta gazi olmaz, çocukları yetim bırakacak şekilde şehadete gitmezlerdi. TEKBAYRAK olarak aramızda bize fikir veren çok bilgili ve zeki şahsiyetlerimiz var, dolayısı ile her ne kadar tüm fikirlere açık olsak ta dış akla ihtiyacımız az diyebiliriz ama en çok önemsediğimiz ve hedefimiz olan 350 milyon için Türk Milletinin her bir evladına ihtiyacımız var. Bize akıl vermek yerine birlikte olmayı seçmenizi isteriz, sizi dinleyebilmemiz için düşünce ve tecrübeleriniz ile bizim ve Türk Milletinin asil bir üyesi olarak eşit düzeyde ve birlikte yine tarihin yazdığı Türk Milletini şahikalara giden yolda gelişimine ve ilerlemesine vesile olalım.

Sadece bu onur bize yeter. Yaşasın TEKBAYRAK…

Leave a Comment