Kızıl Elma 1 ve 2 de Kızıl Elma ve Millet ve milliyetçilikten bahsetmiştik. Şimdiki yazımızda ise, TEKBAYRAK Derneğinin Kızıl Elmasından bahsedeceğiz.

Türkiye ilerlemeye ve gelişmeye devam ederken bizlerin de bu ilerleme ve gelişme karşısında durmamız beklenmemeli. Türkiye’ye ve Türk Milletinin gelecek şahikaları için omuz vermeli ve devletimize ve kardeş devletlere destek olmalıyız.

Başarmak için hedefimiz olmalı ve inandığımız hedefe yürümeliyiz, eğer hedefimize inanır ve inandığımız yolda devletimize ve Türk Milletine omuz vererek yürürsek menzile varmamız daha kolay ve hızlı olacaktır.

Evet, TEKBAYRAK Derneğinin Kızıl Elması da Kızıl Elma 1 videomuzda bahsettiğimiz hedeflerden biri olan Türk Birliğidir. Bunun için hedef Türk Dünyası Temsilciler Meclisini kurmak ve yaşatmaktır.

TEKBAYRAK Derneğinin Kızıl Elmasına ulaşmak için bir yol haritası belirledik ve bu yol haritasına göre hedefe ulaşmak için yapılması gereken hazırlıkları belirledik.

1-) Türk Dünyasında bir iletişim ağının kurulması ve fikrin yayılması

2-) Kurullar ile hazırlıkların sürdürülmesi ve Birlikte hareket etme arzusunun sağlanması.

3-) Türk Dünyası Meclisinin kurulması.

4-) Türk Dünyası Meclisinin yaşatılması.

 

1-) Türk Dünyasında bir iletişim ağının kurulması ve fikrin yayılması

Türk Dünyasında sosyal medya ile başlayan bir tanıtım ağını genişletiyoruz ve yapılacaklar ile ilgili tüm Türk dünyasına yayılmasını sağlamak için çalışmalarımız sürüyor. İlerleyen zamanlarda kendi sosyal ağımızı da devreye almaya çalışıp sosyal medyayı kullanırken kapalı bir ağa doğru geçmeyi planlıyoruz.

            İstişareleri internet üzerinden konferans yöntemi ile sürdürerek yöneticilerimiz arasında kolay iletişim ağları kurmayı planlıyoruz.

Böylece mekan sıkıntısı olmadan istişare yapabilmek için iletişimi kuvvetlendirmek ve devamlılığını sağlamayı amaçlıyoruz.

2-) Kurullar ile hazırlıkların sürdürülmesi ve Birlikte hareket etme arzusunun sağlanması.

Çeşitli kurullar kurarak hazırlıklarımızı sürdürecek, Türk Milleti ile sağlam bağların kurulmasını amaçladık.

İlgili kurullar ile Türk Dünyasında bağların kurulmasını sağlayarak birlikte hareket etme arzusunu oluşturacağız.

Tüm Türk Dünyası ile bağlar kurabilmek için başlangıçta; Akademisyenler, İş Adamları ve Sanat kurullarını kurarak Türk Dünyası Meclisi için ilgili bağların kurulmasını sağlamayı planlıyoruz.

a-) Akademisyenler; fikri yapıyı geliştirecek ve Türk Dünyasında ve kamuoyunda etkili aktarım yapabilecek çalışmaların yapılmasında görev alacaklar.

b-) İş Adamları; Türk Dünyası arasında ticari kurallara uygun ticari faaliyetlerde birbirlerini önceleyecek faaliyetlerde bulunarak ilişkileri sıkı ve sağlam bir zemine oturtacaklar.

c-) Sanat Kurulu; Türk Dünyası Meclisinin kuruluş ve yaşatılması için ilgili konularda sanat faaliyetleri yaparak sistemin ilerlemesi ve gelişiminde katkılarda bulunacaklar.

Türkiye’nin ilerlemesi ve gelişimi için ise Öğretmenler Kurulu ile çalışmalar yapılacak

d-) Öğretmenlerimiz eğitim seviyesini mümkün ise eğitim seviyesini Dünya Standartlarının üzerine çıkartarak genç nesli Türkiye’nin gelecekte gelmesi gereken seviyeye uygun hale getirecekler.

Yine gerekli kurulların oluşturulması ile Türk Dünyası ve Türkiye için çeşitli çalışmaları da yürüteceğimizi planlıyoruz.

3-) Türk Dünyası Meclisinin kurulması.

Her 1 milyon Türk’e karşılık 1 temsilci görev alacak şekilde bir istişare meclisinin kurulmasını sağlayacağız. Hazırlıkların yeterli seviyeye ulaşması ile birlikte Türk Dünyası Temsilciler Meclisini kurmak için 3 kademeli bir plan öngördük.

1-    Türkiye de tüm temsilcilerin tamamlanması.

Bunun için Türkiye de ki temsilcileri oluştururken, Türk Dünyası Derneklerinden ilgili Türk Dünyasına ait ülke, Özerk Bölge ve Cumhuriyetler, Türk Toplumları ve Gurbetçiler den her 1 milyon nüfus için 1 kişi temsilci seçilecek. Türkiye dışından gelecekler olur ise sayı ona göre tamamlanacak.

Tüm temsilciler; adaylar arasından TEKBAYRAK tarafından kurulan bir komisyon ile özenle incelenerek seçilecektir. Öncelik yaşanılan coğrafyada bulunan adaylarındır.

2-    Türk Dünyasının “ Türk Dünyası Temsilciler Meclisi”ni tanıması,

Bağımsız Devletlerin, Özerk Bölge ve Cumhuriyetleri ile Türk Toplumları ve gurbetçilerimizin meclisimizi tanımasını ve katkı sağlamak için yerel temsilciler gönderilmesinin sağlanması.

Bu aşamada temsilciler; ilgili ülkelerde kurulan komisyonlar tarafından belirlenir. Adet yetersi olması halinde Türkiye den temsilciler tamamlanır.

3-    Türk Dünyası Meclisinin Temsilcilerinin Seçilerek gönderilmesi.

Türk Dünyası Temsilcilerinin direkt olarak bölgedeki Türk Milleti tarafından seçilerek gönderilmesinin sağlanmasıdır.

—-

TEKBAYRAK Derneğinin Kızıl Elması; Türk Dünyası Temsilciler Meclisinin kurulması ve meclisin ebet müddet yaşatılmasıdır. Meclisin kurulması için ilk olarak 1. Kademe olan Türkiye de tüm temsilcilerin atanması ile başlayacak, 2. Kademeye geçene kadar yaşanılan bölgeden gelenler öncelikli olarak Türkiye’den temsilcilerin sağlanması ile meclis yaşatılacaktır.

4-) Türk Dünyası Meclisinin yaşatılması.

Meclis çalışmalarını yapar iken TEKBAYRAK Derneği yöneticileri ve ilgili kurul ve komisyonları ile Türk Dünyasının birlikte hareket etmesi sağlanacak ve meclisin yaşatılması için görevi sürecek ve sonlandırılamayacaktır.

TEKBAYRAK Derneği Türk Dünyası Meclisinin herhangi bir şekilde çalışmalarının sekteye uğraması durumunda tekrar istişarelerin sürdürülmesi için çabalayacak ve gerekli önlemleri alarak meclisin devamlılığı sağlanacak, meclis çalışmalarının herhangi sebeple durdurulması durumunda kurulan bağlar ile yeniden meclis oluşturmakla görevli olacaktır.

TEKBAYRAK Derneği Milliyetçilik anlayışını “Türk Milleti ile birlikte hareket etmek” üzerine kurar. Türk Milletine kadim geçmişi ile kalben ve samimiyet ile bağlı her bir bireyi Türk Milletinin asil unsur sayar. Diğer ayrımlar renk olarak kabul edilir.

            Tarafsız olarak ortak Türkçe için çalışmalar yaparak, Tüm Türk Dünyasının an alt seviyede anlaşması için çalışmalar yapacak, yapılan çalışmaları destekleyecek ve tanıtımlarını yaparak Türk Dünyasına mümkün ise devletler vasıtası ile değilse kendi imkanları ile tanıtımlar yaparak sağlamaya çalışacaktır.

Meclisin kurulması ve faaliyete geçmesi hiçbir Türk Devleti, Türk Özerk Bölge ve Cumhuriyetleri, Türk Toplumları ve gurbetçilerimiz için olumsuz olamayacağı gibi, Türk olmayan toplumlar ve devletler içinde olumsuz bir yapı olarak ortaya çıkmayacaktır.

Eğer sizde benzer düşüncelere sahipseniz, TEKBAYRAK Derneğinin Kızıl Elmasında birlikte olmak isteriz.

Türk Milleti için yol yürümek ve bu onuru yaşamak isteyen ve aramıza katılan her bir kardeşimiz bize güç ve şeref verir.