3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ

3 Mayıs 1944, Hüseyin Nihal Atsız (1905-1975) ile Sabahattin Ali’nin (1907-1948) muhakeme edildiği gündür.

Sabahattin Ali, Atsız’a hakaret davası açmıştı. Davanın başlangıcı Atsız’ın, devrin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu’na hitaben Orhun dergisinin Mart ve Nisan 1944’te yayınladığı iki açık mektuba dayanır. Atsız, devlete sızan komünistlerden bahseder. İkinci mektupta Sabahattin Ali’yi “vatan haini” diye suçlar.

Sabahattin Ali, savcıya ve kendisinin de görev yaptığı konservatuarın müdürü Orhan Şaik Gökyay’a “Ben dava açmayacaktım, Hasan Âli Bey böyle istedi.” demiştir. Hasan Âli Yücel devrin Millî Eğitim Bakanı’dır.

İlk duruşma 26 Nisan 1944’te Ankara’da yapılır. Mahkeme 3 Mayıs 1944’e ertelenir. O gün mahkeme salonu daha kalabalıktır. Salona sığmayan binlerce genç dışarıdadır. Duruşmanın sona ermesinden sonra gençler toplu hâlde yürüyüşe geçerler. Millî marşlar söylerler. “Kahrolsun komünistler!” sloganları atarak Ulus Meydanı’na yürürler.
Mahkeme “Mücerret olarak söylenen ‘vatan hâini’ tabirini” hakaret saymaz, “sövme” olarak kabul eder ve ona göre ceza verir; o cezada indirim yapar ve erteler.

Millî Şef İsmet İnönü, bu duruşmadan sonra Atsız’la irtibatlı kimi bulursa tutuklatır. O zaman üsteğmen olan Alparslan Türkeş de tutuklananlar arasındadır.

İşte bu “3 Mayıs” günü Atsız’ın talebiyle 3 Mayıs 1954 tarihinden itibaren “Türkçüler Günü” olarak anılmaya başlanmıştır.

Komünizmin ülkemiz için gerçekten büyük tehlike olduğu soğuk savaş zamanlarında, İsmet İnönü’nün, Hitler’in yenilmesi, Stalin’in zafer kazanmasıyla kuzeyimizde büyük bir tehlikenin ortaya çıkması yüzünden tedbiri aşırıya vardırıp içimizdeki “Turancılar”ı baskı altında tutar.

“Turan” deyince ilk akla Sovyetler gelir. Türklerin yaşadığı ülkeler Sovyetler içindeydi ve Ruslar, Türkçü hareketlerden çok çekiniyorlardı.

Not: Sabahattin Ali, 1948’de, Bulgaristan’a kaçmak isterken başına sopayla vurularak öldürülmüştür. O zamanlarda komünizm hayali kuranlar en kolay Bulgaristan’a kaçarlardı.

Leave a Comment