• tekbayrak bir güncelleme yayınladı 1 ay önce

  HOLLANDA ARSIVINDE ATATURKUN ILK MEKTUBU

  30 Nisan 1920 tarihli meclıs baskanı Mustafa Kemal Imzasi ile Hollandaya gonderilen ve 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM acildigini bildiren mektubun Orijinal imzali nushasi tarafımdan Hollanda arsivlerinde bulunarak kamuoyu ile ekte paylasilmistir. metındekı en onemlı cumle
  -Hilafetin, saltanatın ve Osmanlı hükûmetinin merkezi
  İstanbul, Osmanlı milleti tarafından İtilaf Devletleri’nin
  esiri olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden işgal altındaki
  İstanbul çıkışlı emirler ve fetvaların hiçbir hukuki ve dinî
  değeri olmayacaktır. Sözde İstanbul hükûmeti tarafından
  yapılan bütün angajmanlar (yükümlülükler) millet
  tarafından yok ve yapılmamış sayılacaktır.
  MeKTUBUN TAM METNI

  30 Nisan 1920 – Ankara
  EKSELEANSLARI SAYIN HOLLANDA DIŞİŞLERİ
  BAKANINA
  Sayın Bakan,
  Yüksek bilgilerinize sunmaktan şeref duyarız ki
  İstanbul şehrinin İtilaf güçlerince haksız ve adaletsiz
  işgali sonrasında Halife Sultan ve hükûmetini esir olarak
  değerlendiren Osmanlı milleti bir Büyük Millet Meclis
  toplamaya girişti ve geniş çaplı seçimler gerçekleştirdi.
  Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’deki açılış
  oturumunda görkemli bir oylama ile Halife Sultan ve
  ebedî şehri yabancı işgal ve baskısı altında kaldığı sürece
  vatanın hâlde ve gelecekteki mukadderatını eline aldığını
  ilan etti.
  Büyük Millet Meclisi, Osmanlı toplumunu Paris Barış
  Konferansı sonuçları üzerinde kötümserliğe bir kez daha
  düşüren ve Mondros Mütarekesi’nin hükümlerine aykırı
  bu keyfî ve haksız tutuma üyelerinin protestosunu siz
  ekselanslarının bilgisine sunma onurunu bana verdi.
  Kutsal olan ve bütün medeni milletlerce de böyle kabul
  edilen yüce Meclis oturum esnasında basıldı ve genel
  kurul salonunun ortasında milletin temsilcileri İngiliz
  polisi tarafından genel kurulun şiddetli protestolarına
  rağmen suçlular gibi götürüldüler. Ayan üyeleri,
  milletvekilleri, generaller, eli kalem tutan insanlar
  ikametlerinde tutuklandılar ve elleri kelepçelenerek
  sürgün edildiler.
  Ayrıca resmî ve özel kurumlarımız sadece hak
  kuvvetlinindir anlayışı ile silahlı güçler tarafından işgal
  edildi.
  Bütün haklarının çiğnendiğini ve egemenliğinin ihlal
  edildiğini gören Osmanlı halkı daha sonra, Ankara’da
  toplanan temsilcilerinin emri ile ülkenin yönetimini ele
  alan ve Meclisin bağrından çıkan bir icra komitesi seçti.
  Ekselanslarına olup biteni arz ederken 29 Nisan 1920
  tarihli oturumda kabul ve ifade edilen milletin isteklerini
  de bildirmekle şeref duyarım:
  1-Hilafetin, saltanatın ve Osmanlı hükûmetinin merkezi
  İstanbul, Osmanlı milleti tarafından İtilaf Devletleri’nin
  esiri olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden işgal altındaki
  İstanbul çıkışlı emirler ve fetvaların hiçbir hukuki ve dinî
  değeri olmayacaktır. Sözde İstanbul hükûmeti tarafından
  yapılan bütün angajmanlar (yükümlülükler) millet
  tarafından yok ve yapılmamış sayılacaktır.
  2-Bütün soğukkanlılığını ve ılımlılığını muhafaza eden
  Osmanlı milleti yüzlerce yıllık hür ve bağımsız devlet
  olarak kutsal haklarını savunmaya kararlıdır ve kendi
  nam ve hesabına hareket etme hakkını öz temsilcilerine
  tanıyarak şerefli ve eşit bir barışla sonuca gidilmesi
  arzusunu da ifade eder.
  3-Ülkede bulunan Osmanlı Hristiyan unsurları
  ve yabancı unsurlar milletin koruması altındadırlar.
  Bununla beraber onlar ülkenin genel güvenliğine karşı
  hiçbir faaliyette bulunamazlar.
  Osmanlı milletinin bu haklı isteklerini olumlu
  karşılayacağınız ümidi ile en derin saygılarımın kabulünü
  rica ederim.
  Osmanlı Büyük Millet Meclisi Adına
  Başkan Mustafa Kemal
  KAYNAK: Hollanda Millî Arşivleri Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Fon
  Kodu: 2.05.18.742