Archives

Türk Dünyası STK’lar Platformu (TDSP) Suriye Bildirisi Tarih: 23 Nisan 2022   886 yılında Tolunoğulları ile başlayan Türklerin Suriye’yi yurt tutuşu, 1078 de Selçuklu sultanı Melikşah idaresi döneminde Şam ve çevresini Suriye Selçuklu Devleti adıyla tescillemiş ve bölge bu tarihten sonra Türklerin yurt olarak tuttuğu bir alan olmuştur. Suriye adı Roma imparatorluğunda eyalet adı olarak...
More
TDSP – Türk Dünyası STK’lar Platformu Kırım Bildirisi Tarih: 04 Nisan 2022   Rusya-Ukrayna Savaşı Gölgesinde Kırım ve Kırım Türkleri   Kadim Türk yurdu olan ve 1783 yılında işgal edilen Kırım, Sovyetler Birliği’nin tüm Türklere uyguladığı soykırım ve asimilasyon uygulamalarından nasibini almıştır. 1944 yılında 200 bin Kırım Türkü etnik temizlik hareketi ile soykırıma maruz kalmış...
More