1. Türk Dünyası Futbol Turnuvası (2020)

Turnuvanın Tanıtımı;

“Türk Dünyası Kardeşlik Futbol Turnuvası” ile başlattığımız faaliyetimiz sürecek.

4 takımın katıldığı (Doğu Türkistan, Güney Türkistan, Türkmeneli ve Batı Türkmeneli) turnuvamızı geniş katılım ile eleme maçları ile her yıl düzenlemeye karar verdik. Biz Türklerin ortak kültürü Nevruz ile taçlandıracağımız ve geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız “Türk Dünyası Futbol Turnuvası” düzenlemeyi planlıyoruz. Her yıl daha geniş katılımlı bir organizasyon ile ile tüm Türk yurtlarının turnuvaya katılımını hedefliyoruz.

2020 yılının birinci, ikinci, üçüncüsünün belli olacağı ilk “1. Türk Dünyası Futbol Turnuvası (2020)” Mart ayında gerçekleştirmeyi planladık. Türk Dünyasının ortak kültürel değeri Nevruzu bu etkinliğimiz ile karşılamak istiyoruz. Yıl boyunca kardeşlik maçları ve turnuvaları le takımların birbirini tanıması, takımlarını kadrosunu tamamlaması içinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Turnuva İle İlgili Hususlar;

Daha önce turnuvaya katılmış takımlar devam edecek, aynı Türk yurdundan ikinci bir takım turnuvaya dâhil edilmeyecektir. Aynı Türk yurdundan katılım talepleri olur ise önceki turnuvada oynayan takımın kadrosunu güçlendirmek için teklif edilecek, iyi niyet ile takımların güçlenmesi sağlanacaktır.

Takımlarını turnuvaya sokan kıymetli yöneticiler, takımın başkanı olarak tanınacak ve aksi bir durum gerçekleşmediği sürece takımların başkanları olarak turnuvalarda söz sahibi olacaklardır. Bir takımımızın katılımı, oyuncular ve oyuna dâhil olan teknik ekip ve sorumluların saha içerisi ve yanında centilmenliğe ve kardeşliğe, saha dışında turnuvanın ruhuna aykırı bir durum oluşmadığı sürece devam eder. Saha içerisinde centilmenliğe aykırı davranan oyuncuyu teknik ekip veya başkan sahadan aldığında, saha içerisindeki kişinin sorumluluğu olarak sayılır.

Turnuva kuralları başladığı gibi sürdürülür. Eğer kurallar ile ilgili bir değişiklik olması talebi var ise, Serdar Şahin Beyefendinin düzenlediği turnuva toplantılarında ele alınır. Türk töresi gereği kurultay kararı esastır. Kurultayı; oynayacak takımların bir oy kullanabileceği başkanları veya başkanların önerdiği temsilcileri oluşturur. Oy çokluğu ile alınacak kararlar kabul edilir. Oy eşitliği gerçekleştiğinde eski kurallar geçerli olacaktır, kural yeni bir kural ise oy eşitliği kuralın kabulü sayılır (Benzer bir talep yeni gibi öne sürülemez). Turnuva profesyonel sahada oynandığı zaman, profesyonel kurallar geçerlidir. Yine de bir yenilik isteniyor ise kurultayın kararı kabul edilir. Turnuvayı düzenleyen Serdar Şahin Beyefendi turnuva ile ilgili önerilerde bulunabilir ama kurultayın kararlarında oy veremez. Bununla beraber kuralların ve alınan kararların uygulanmasında 1. dereceden yetkilidir. Turnuva ile ilgili yükümlülükleri takım başkanları gerçekleştirmek ile görevlidir. Yükümlülükler kurultayda karar alınarak uygulanır. Kurultaya katılmayan takımlar; katılanların aldığı kararı kabul etmiş sayılırlar.

Sahaya saatinde çıkmayan takım hükmen mağlup sayılır. Sorumluluk takım başkanınındır.

Turnuvaya katılan takımlardaki “oyuncuların” Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış kardeşlerimiz dâhil temsil edilen “Türk yurdundan ve Türk Soylu” olması aranır.

Biz maçların kardeşlik havasında geçtiğini gördük ve bu halin devam etmesini arzuluyoruz. Dolayısı ile herkesin ortak mutabakatta bulunacağı bazı kuralları baştan duyurmakta fayda var. Tabii bu kurallar yine yukarıda bahsettiğimiz gibi kurultay tarafından önerilerek değiştirilebilir. Bir oyuncu saha içerisinde kaba argo konuşur ise 5 dakika saha dışına alınır, oyuncu değişecekse bile 5 dakika sonra yerine girer, tekrarında oyuncu oyundan atılır, yerine de yeni bir oyuncu alınamaz. Mücadelenin fıtratı gereği heyecanlı anlar yaşansa da her ne sebeple olursa olsun bir oyuncu diğer bir oyuncuya kaba kuvvet uyguladığında oyundan atılır ve yerine yeni bir oyuncu alınamaz. Kaba kuvvet bir takımda 3 ten fazla oyuncu veya takım halinde gerçekleşir ise takım hükmen mağlup olur.

Takımların turnuvalardan hariç tutulması kurallara uymaması ile gerçekleşir. Turnuvanın ruhuna uygun davranan, kurallara uyan takımlar turnuvadan çıkartılamaz, hiçbir konu kişiselleştirilemez. Üçüncü bir tarafın takımları turnuvadan çıkartılma önerisi dikkate alınamaz. Turnuvayı düzenleyen Serdar Şahin kuralları uygulamakla yetkilidir. Bu tür talepler, katılan takımların beşte bir nispetinden fazlasının talebi ile Serdar Şahin tarafından bir daha ki kurultayın gündemine alınır. Kararı kurultay belirler.

Takımlar oynanan yerde asmak sureti ile teşhir etmek için karar verdikleri aynı ebatlarda birer bayrak getirebilirler. Yüksekliği belirlenen ebattan büyük olan veya standart genişliğinden fazla olan bayrak kabul edilemez. Takımlar Yurtlarının sembolü olarak maç esnasında veya kupa zamanında asacakları bayrakları hakkında aynı hassasiyeti göstermelidirler. Belirlenenden daha küçük bayraklar asılabilir. Asılmayan el bayrakları hakkında bir kural uygulanmaz.

Turnuvalarda bir yurdu temsil etmek için başvuran ama daha önce takımın oluşması sebebiyle oynayamayan takımlar, düzenlenecek kardeşlik turnuvaları ile sisteme dâhil olabilir, ana takıma oyuncu tedariği sağlayabilir, yurdunun temsil ettiği takımı güçlendirebilirler. Ne takım başkanlarının, nede turnuvaya katılan diğer tarafların olumlu olumsuz oynayan takım ile ilgili kişisel görüşleri turnuvanın kardeşlik ruhuna göre tartışmaya açılamaz. Turnuvada oynayan bir takımı olumsuzlaştıran taraf(lar) gerekli görülürse sisteme dâhil edilmez, sisteme dâhil olan taraf sistemden çıkartılır. Sistemde turnuvaya katılma önceliği turnuvada önceden var olmuş takımın ve yöneticilerinin hakkıdır

Diğer Bilgiler, Tarih ve İletişim;

Finallerin 21 Mart 2020 Cumartesi düzenlenmesi planlanmaktadır. Zaman darlığı yaşanması halinde bu yıla özel olarak kalabalık bir katılım oluşması halinde ilk maçlar kısa süreli yapılabilir.

9 Şubat gibi turnuva ile ilgili bir toplantı planlanmaktadır. Toplantıya katılanlar kurallar ve takvim konusunda karar verecektir.

“Türk Dünyası Kardeşlik Futbol Turnuvasında” oynayan Doğu Türkistan, Güney Türkistan, Türkmeneli, Batı Türkmeneli takımları doğal katılımcılarımızdır. Aynı yurtlardan gelen talepler takımın başkanları inisiyatifinde takıma dâhil edilir. Turnuvayı düzenleyen Serdar Şahin konuyla ilgili inisiyatif kullanamaz.

Turnuvaya maddi manevi destek olmak isteyen Sivil Toplum Kuruluşları ve maddi destek vermek isteyen Kamu ve Özel Sektör kurumlarının varlığı turnuvamızı güçlendirecektir.

Turnuvaya ilgili iletişim için sağ üst köşedeki iletişim bilgilerinden Serdar Şahin ile iletişime geçebilirsiniz.

 

“Türk Dünyası Futbol Turnuvası”

Düzenleyen

Serdar Şahin

01 Şubat 2020

Event Details
Sponsorlar