Türk Dünyası 3. İstişare Toplantısı

TÜRK DÜNYASI 3. İSTİŞARE TOPLANTISI
 
        2021 yılı Kasım sonuna kadar “Türk Dünyası 3. İstişare Toplantısı” düzenlenmesi planlanmıştır.
        Bu yıl “Türk Dünyasında İşbirlikleri” ana tema olarak alınacak, Türk Yurtlarının konuya bakışı, şimdiki durumu ve neler yapılması gerektiği üzerinde durulacaktır. “Türk Konseyi” ve “Türk Dünyasında İşbirliklerine Stratejik Bakış” toplantı başında genel konu olarak ele anınacak, tüm Türk Yurtlarından katılım beklenmektedir.
        Toplantıyı 2008 de başlatan ve üstlenen Serdar Şahin ve TEKBAYRAK Derneği tarafından üstlenilirken, her zaman olduğu gibi toplantıya katılım sağlayan STK’lar, Stratejik Araştırma Kurumlarımız ve Kamu ve Özel Kurumlarımızın da paydaşlığı ile ortaklaşa düzenlenmesi planlanmaktadır. Paydaş olmak ve Türk Dünyasının istişaresine katkı sağlamak isteyen tüm kurumlarımız toplantıyı TEKBAYRAK Derneği ile ortaklaşa düzenlemeye davet ediyoruz.
        Her toplantımızda olduğu gibi yedi kişilik bir icra heyeti ile toplantımız koordine edilecek, evvelki icra heyetlerimiz ve yeni katılımlar ile icra heyeti oluşturulacaktır.
Toplantının daha geniş kapsamlı ve etkin yapılabilmesi için maddi destek vermek isteyen kurumlar ve kıymetli Türk Dünyası gönüllülerin desteği beklenmektedir.
        Toplantının ev sahipliğini güzide bir üniversitemizde planlamaktayız.
        Türk Dünyası 3. İstişare Toplantısına katkı sunacak STK ve Kurumları birlikte işbirliğine davet etmekteyiz. Toplantı planlaması tüm kurumlara bilgi olarak geçilecek olsa da, bilgi veremediğimiz kurumlarda hoş görmelerini ve bizlere ulaşmalarını beklemekteyiz.
        Toplantı için TEKBAYRAK Derneği Başkanı Serdar Şahin ile iletişime geçilmesi beklenmektedir.
Türk Dünyası 3. İstişare Toplantısında “Ortak npktalarımızda buluşmak” dileğimle.
        TEKBAYRAK Derneği Yönetimi ve Başkanı Serdar Şahin tüm kurumları istisnasız davet etmektedir.
        Türk Dünyası STK’ları, özel ve kamu kurumlarına ve kamuoyuna saygı ile duyrulur.
 
TEKBAYRAK Derneği
Başkan
Serdar Şahin
14 Şubat 1973 te İstanbul da doğmuştur. 2004 ten beri TEKBAYRAK portalında fikri yazılar yayınlamakta, bir hikaye ve bir tiyatro oyunu denemesi bulunmaktadır. 14 Şubat 2018 te kurulan TEKBAYRAK Derneğinin kurucu başkanı olarak Sivil Toplum çalışmaları yapmaktadır. TEKBAYRAK Fikriyatı www.tekbayrak.com sayfasında yürütülürken 2008 de Türk Dünyası Derneklerinin katıldığı Türk Dünyası 1. İstişare Toplantısını gerçekleştirmiştir. TEKBAYRAK...
Event Details
Sponsorlar
Tags